Mobet

RUAY

ขันธ์ 5 วิธีแต่งขันธ์ 5 เพื่อรับโชครับทรัพย์

ขันธ์ 5

จากคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง ท่านทรงได้ถ่ายทอดวิธีการพ้นทุกข์ ที่เราไม่จำเป็นต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้ทุกข์ทรมาน โดย ขันธ์ 5 เป็นหนึ่งในรูปและนามที่ทำให้กำเนิดเกิดเป็นคน แต่ก็มีความเชื่อหนึ่งที่ต่างแตกออกไปเช่น การแต่งขันธ์5 คือการนำพิธีไหว้ครู และทำพิธีเพื่อบูชาครู ทาง Ruaypremium จะมาแนะนำการแต่งขันธ์5

ดอกไม้ธูปเทียน

ขันธ์ 5

ขันธ์5 คืออะไร ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คือรูปและนามธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมกันเป็นมนุษย์ผู้ที่มีความรู้สึกรัก ความรู้สึกโกรธ หรือแม้กระทั่งความสุข เรามาทำความรู้จักกับความหมายและการเชื่อมโยงกันอย่างไรกันดีกว่า

ขันธ์ 5 รูป

รูปตามที่เราเข้าใจคือรูปร่าง ร่างกายของเราเอง รูปร่าง ร่างกายของเราที่ประกอบจากเซลล์ที่เล็กที่สุด ประกอบกันเป็นร่างกาย แต่หากคุณลองมองดูดีๆ แล้วที่จริงร่างกายของเราไม่ได้เป็นเนื้อหนังอย่างที่คิด แท้จริงไม่มีคำว่าร่างกายของเราด้วยซ้ำ เมื่อมนุษย์เกิดขึ้นก็ถูกใส่ชุดความคิดเรื่องเจ้าข้าวเจ้าของ เมื่อมีตัวฉันก็จะมีของฉันตามมา แต่ไม่เคยคิดว่าทุกสิ่งก็เป็นเพียงสิ่งของ เป็นเพียงสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมา

ขันธ์ 5 เวทนา

เวทนาคือความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกโกรธ ไม่พอใจ เสียใจ ร้องไห้ หรือแม้กระทั่งมีความสุข ความพอใจ สนุกสนาน ความสบายก็ถือเป็นเวทนาด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งคนเราจะรับรู้ถึงเวทนาในทุกๆ รูปแบบแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเวทนาเป็นอย่างไร เพราะเวทนาคือความรู้สึก ไม่ว่าความรู้สึกอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเย็น ความรู้ สิ่งต่างๆ ล้วนเป็นเวทนา

ขันธ์ 5 สัญญา

สัญญาคือการรับสิ่งที่มาสัมผัสมาแล้วเก็บเป็นความทรงจำหรือเรียกง่ายๆ ว่าสัญญาคือสิ่งที่รับรู้ต่อเนื่องมาจากเวทนาเมื่อเรารู้สึก เราก็จะรับรู้ถึงมัน สัญญาจึงเป็นส่วนที่ไว้ใช้ในการรับรู้ มีเพียงรับรู้เท่านั้น รับรู้ว่าร้อน รับรู้ว่าเย็น รับรู้ว่าสั่นสะเทือน รับรู้อะไรหลายๆ อย่าง แต่ไม่ได้ไปตัดสินในสิ่งที่รับรู้

ขันธ์5 สังขาร 

สังขารคือการปรุงแต่งเมื่อเวทนาคือความรู้สึกเรารู้ว่าเรารู้สึกร้อน รู้สึกหนาว สัญญาจับรับเวทนาที่เกิดขึ้น จับรับความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อรับมาแล้วก็จะส่งต่อให้กับสังขารให้ประมวลผลว่าความรู้สึกที่รับมานั้นเป็นอะไร เรามีความคิดเห็นอย่างไร บางทีพอเรารู้สึกร้อนมันก็เป็นเพียงความรู้สึกร้อน แต่เมื่อเรานำสังขารมาปรุงแต่งความรู้สึกร้อนกลับกลายเป็นความรู้สึกไม่พอใจ และแสดงออกมาด้วยความไม่พอใจทั้งที่มันเป็นเพียงความรู้ร้อน 

ขันธ์5 วิญญาณ

วิญญาณคือจิตวิญญาณ จิตที่เรารับรู้ผ่านตา หู จมูก ปาก ร่างกาย และจิตใจ นอกจากจิตที่เป็นที่เหมือนดังสิ่งหล่อหลอมตัวเราขึ้นมา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงอดีตชาติด้วย คนเรามีสังขารที่ลึกลงไปในจิตใจจนบางทีเราเองก็ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป วิญญาณจะเป็นช่องให้เวทนาเข้ามาสัมผัส จากนั้นสัญญาก็จะทำหน้าที่รับสาร

ประโยชน์จากขันธ์5

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าขันธ์5 คืออะไร เราจะมาบอกทุกคนในการนำเอาความรู้จากขันธ์5 มาใช้ในชีวิตจริง เมื่อเรารู้ถึงการทำงานของขันธ์5 สิ่งทำให้เราเกิดความทุกข์ โดยการนำจิตไปปรุงแต่งกับสิ่งมาสัมผัส หากเราสามารถหยุดการปรุงแต่ง ความทุกข์ก็จะหยุดลงเช่นกัน 

 • ขันธ์5 สามารถทำให้เราเข้าถึงจิตใจอย่างแท้จริง ว่าร่างกายเราก็เป็นเพียงพลังสั่นสะเทือน ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซ้ำไปซ้ำมา เหมือนกับความอยากที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเช่นกัน 
 • เมื่อเราเข้าใจถึงการเกิดดับที่ชัดเจน เหมือนร่างกายของคนเราที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป การที่สัญญารับรู้ถึงเวทนา หากเราเพียงรับรู้แล้วไม่ไปให้ความหมายกับสิ่งที่เราเจอ หรือไม่โหยหาความรู้สึกอยากใดๆ มันจะไปสู่การหลุดพ้น 
 • การหลุดพ้นจากความทุกข์และได้มองเห็นความจริงของโลกจะทำให้เรารู้ถึงความจริงของชีวิต ซึ่งการที่เรารู้จักขันธ์5 ดี มันจะยิ่งช่วยให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้นอีกด้วย จากที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าคนเรารักตัวเองเป็นที่ 1 อยู่แล้ว แต่หากเรารักคนอื่นก็จงรักด้วยใจที่บริสุทธิ์ ใจที่มีแต่ให้ แล้วสังคม ครอบครัวและคนรอบข้างจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศรอบก็จะมีแต่ความน่ายินดี
 • สามารถนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการหลุดพ้นได้อย่างแท้จริง โดยวิธีนั่งกรรมฐาน นั่งสมาธิสำรวจจิตใจ หรือที่เรียกว่าวิปัสสนา
 • จงมีสติในการใช้ชีวิตตลอดเวลา

การแต่งขันธ์5

เครื่องเซ่นไหว้

ว่ากันว่าการแต่งขันธ์5 เพื่อทำพิธีบูชาวัตถุมงคล และการบูชากราบไหว้ครูบาอาจารย์ และการแต่งขันธ์5 ยังเป็นการจัดทำเพื่อขอขมาครูบาอาจารย์อีกด้วย รวมไปถึงการขอขมาพ่อ แม่ ปู่ย่า ตา ยาย อีกด้วยโดยการบูชาวัตถุมงคลเพื่อให้ของขลังมากขึ้น เพื่อบอกและขออนุญาตอาจารย์ว่าเราจะทำการใช้วัตถุมงคลหรือถือของมงคลไว้เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ซึ่งมีวิธีแต่งขันธ์การแต่งขันธ์ ดังนี้

เตรียมของแต่งขันธ์5

 • เทียนขาวจำนวน 5 เล่ม
 • ธูปจำนวน 5 ดอก
 • ดอกมะลิทั้งหมด 1 พวง
 • เงินจำนวน 24 บาท
 • ถาดไว้วางของ 1 ใบ
 • ธูปจำนวน 16 ดอก (เอาไว้ใช้จุด)

ขั้นตอนการแต่งขันธ์5

 • นำของที่เตรียมมา เทียนขาว ธูป ดอกมะลิ เงิน และวัตถุมงคลใส่ถาดหรือพานที่เตรียมมา
 • จุดธูปจำนวน 16 ดอก
 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • เสร็จแล้วให้กล่าวคำขอพร ขอขมา และบูชาครูบาอาจารย์
วิปัสสนา

วิปัสสนาคือการนั่งสมาธิ การเข้าถึงจิตใจ โดยการฝึกฝน หากใครที่เคยเข้าปฏิบัติธรรมจะรู้ดีว่าวิปัสสนาคืออะไร ก่อนที่เราจะไปฝึกวิปัสสนา เราต้องเฝ้าดูลมหายใจก่อนเพื่อรับรู้ถึงการมีอยู่ในอีกฟากหนึ่งการมีอยู่ของการไร้จิตสำนึก เมื่อเราสังเกตลมหายใจได้แล้วก็จะเข้าสู่การวิปัสสนา ซึ่งเราจะทำการสำรวจร่างกาย สำรวจจิตใจ สำรวจเวทนา โดยมีจิตรับรู้ความไม่เที่ยง อนิจจา อยู่เสมอ

เลขเด็ดเจ๊สมศรี

เป็นเลขเด็ดที่มีอัตราความแม่นยำสูง คำนวณตัวเลขผ่านเจ๊สมศรี อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแผ่หลายที่การใบ้หวยของเจ๊แกคือโหดมากมีโอกาสถูกมากถึง 97% ก่อนที่เจ๊สมศรีจะมาใบ้หวยรัฐบาล เจ๊แกได้ใบ้หวยลาว หวยฮานอยมาก่อน

ฝันเห็นพระพิฆเนศ

ฝันเห็นพระพิฆเนศมีความเชื่อว่ากำลังจะได้ดีเพราะพระพิฆเนศเป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จการฝันถึงท่านจึงถือว่ากำลังจะมีความสำเร็จเข้ามาในชีวิต แต่ก็ให้ระวังการหยิบยืมเงินช่วงนี้อย่าพึ่งให้ใครยืมเพราะอาจจะไม่ได้คืน

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก postsod

สรุป

การทำพิธีแต่งขันธ์5 ถือเป็นเรื่องสำคัญที่นักสะสม หรือผู้ที่มีวัตถุไว้ครอบครองเพื่อเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านได้นำวัตถุเข้าบ้าน หรือนำมาพกติดตัวเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือ ส่งเสริมให้มีเงินมีทอง นอกจากนี้การที่เราได้รู้จัก ขันธ์5 สิ่งที่เป็นเหมือนเครื่องมือดับทุกข์ หากเรารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และนำไปสู่การนิพพานในที่สุด

หากท่านใดสนใจที่จะอ่านบทความเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ TODE, LottoVIP, เว็บเศรษฐี และ Ruay นอกจากท่านจะได้พบกับบทความที่น่าสนใจต่างๆ แล้วท่านยังสามารถเข้าไปแทงหวยเสี่ยงโชคได้อีกด้วย 

บทความแนะนำ

โพสล่าสุด